Branschprofilen: Fredrik Berg, nyutnämnd Country Manager på F&H Group

Fredrik Berg har lång branscherfarenhet från bland andra Georg Jensen och Rosendahl Design Group. Nu ska han ta nästa steg med F&H Group, som bildats i sammanslagningen av F&H Sverige och Sebastian.

Fredrik Berg, nyutnämnd Country Manager på F&H Group.

Grattis till det nya jobbet! Vad har F&H Group på gång i Sverige i år?
”Vi är i full gång med att integrera bolaget Sebastian och dess organisation in i F&H Sverige. Vi arbetar med att få implementerat de synergier mellan bolagen som förvärvet ger möjligheter till.
Vi tittar också på att vidareutveckla existerande koncept men även på en del nya koncept som vi hoppas få anledning att återkomma om längre fram”.

F&H Group arbetar med flera olika produktsegment. Är det något som har gått särskilt bra det senaste året?
”Vi har haft en god framgång på i princip samtliga produktsegment under det senaste året, men ett som sticker ut extra mycket är outdoor och grillar där vi ser ett stort intresse för de produkter vi har att erbjuda inom detta segment”.

Hur har pandemin påverkat F&H Groups verksamhet?
”Vi har under det senaste året generellt sett en ökad efterfrågan på våra produkter och varumärken vilket är positivt. Det är nog många i branschen som tillsammans med oss som upplever att den svenska konsumenten valt att investera i sina hem under pandemin. Däremot har vi mött en del utmaningar vad det gäller leveranser från leverantörer som på grund av restriktioner behövt anpassa sig och sin produktion vilket i sin tur lett till att vi i vissa fall sett minskade leveransvolymer eller försenade leveranser.

Hur skiljer sig den svenska marknaden från resten av Skandinavien?
”Den svenska marknaden drivs till en större del av onlineaktörer än vad vi ser i våra skandinaviska grannländer. Vi kan också se skillnader på vissa varumärken i vår portfölj som är olika starka i olika skandinaviska länder. Dock är sättet vi konsumerar produkter till hemmet ganska lika mellan de skandinaviska länderna, där skiljer det sig mer när vi blickar utanför Skandinavien.

Vilka möjligheter och utmaningar ser du för F&H Group i framtiden?
”Vi ser fortsatta goda möjligheter inom köks-, interiör- och livsstilsprodukter. Vi har en bred produktportfölj inom de segmenten vilket ger oss möjligheter att möta behovet hos flera olika kundkategorier och att växa tillsammans med dem. I det korta och medellånga perspektivet ser vi utmaningar inom leverantörsledet både vad gäller prishöjningar på råvaror men också vad gäller prishöjningar på transporter och tillgänglighet av transporter”.

Relaterat innehåll

18.06.2024Designbase.se

Öar av välbefinnande

17.06.2024Designbase.se

Temu är föremål för strängare regler

07.06.2024Droppery

Sponsrad

New brands like Riviera Maison, Versmissen, and BePureHome are now active as brands within Droppery

31.05.2024Treyd AB

Sponsrad

6 sätt du kan dra nytta av att använda Treyd för att finansiera leverantörsfakturor

22.05.2024Designbase.se

Kunskapsdelning på Nordstil Forum

07.05.2024Treyd AB

Sponsrad

What's trending in fintech?

30.04.2024Designbase.se

Messe Frankfurt erbjuder gratis evenemang online för alla

23.04.2024Designbase.se

Artificiell intelligens i detaljhandeln

Håll dig uppdaterad med designbase.se

Få insikt i de senaste produkterna, trenderna och tendenserna, spännande intervjuer, teman, unika jobberbjudanden och spännande evenemang.

Publisher

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023