Fusion

18.04.2023Hippie de Luxe

Sponsrad

Svensk-dansk fusion skapar en ny nordisk aktör på marknaden för köksutrustning

Efter åtta år av nära samarbete går nu danska Gastro de Luxe samman med svenska Hippie de Luxe. Fusionen kommer skapa en ny aktör på den nordiska och baltiska marknaden.

02.08.2021Designbase.se

Branschprofilen: Fredrik Berg, nyutnämnd Country Manager på F&H Group

Publisher

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023