Artificiell intelligens i detaljhandeln

Det är inte bara de stora företagen som kan dra nytta av artificiell intelligens, även inom detaljhandeln, AI kan hjälpa och underlätta många processer, t.ex. i förhållande till de anställda. Det säger Jacob Dalhoff från AI Rådgivning.

Foto: 123RF.com

Detaljhandeln, som nästan alla andra branscher, står inför en spännande men också utmanande resa mot digital transformation. För artificiell intelligens (AI) är inte längre bara en futuristisk vision utan en praktisk verklighet som förändrar vårt sätt att göra affärer.

Men hur navigerar ett företag i detta nya landskap och hur säkerställer du att ditt företag inte bara överlever, utan trivs i en tid där AI håller på att bli en avgörande faktor för framgång?

Jacob Dalhoff från AI Rådgivning menar att det till stor del handlar om att göra AI begriplig för små och medelstora företag som antingen är i ett tidigt skede av sin AI-resa eller som funderar på att ta första steget.

Han tror att det finns fyra faktorer att ta hänsyn till:

  • Personlig kundservice genom chatbots
  • Effektiv personalintroduktion
  • Snabb problemlösning för anställda
  • Ökat medarbetarnas engagemang

”Alla områden är relativt enkla att implementera i förhållande till deras potentiellt stora avkastning. Genom att fokusera på dessa områden kan du som återförsäljare inte bara förbättra den dagliga verksamheten utan också skapa en mer dynamisk och engagerande arbetsplats”, säger Jacob Dalhoff, som konstaterar att AI Rådgivnings mål inte bara är att informera, utan också att inspirera och vägleda företag. genom de första stegen av AI-resan.

Och hans ståndpunkt är tydlig att artificiell intelligens inte bara är till för de stora företagen med mycket resurser. Små och medelstora detaljhandelsföretag har nu ett gyllene tillfälle att integrera AI i sin dagliga verksamhet och dra nytta av de många fördelar det medför. Genom att börja med fyra nyckelområden kan företag ta betydande steg mot en mer effektiv, engagerande och kundcentrerad framtid.

"Kom ihåg att AI-resan kan vara överväldigande, men den behöver inte vara komplicerad. Börja smått och lär dig på vägen”, konstaterar han.

1. Effektiv kundservice

Kundtjänstchatbotar kan vara det första och ett av de mest effektiva sätten för ditt företag att använda AI. Chatbots kan hantera ett brett utbud av kundförfrågningar utan behov av mänsklig interaktion, vilket frigör dina anställda för mer komplexa uppgifter. Med förmågan att lära sig och anpassa sig över tid kan dessa AI-assistenter erbjuda en personlig och konsekvent serviceupplevelse, vilket är nyckeln till kundnöjdhet och lojalitet.

Råd för implementering:

Välja plattform: Välj en chatbotplattform som är lätt att integrera med befintliga system (t.ex. webbplats, sociala medier). Till exempel kan en anpassad ChatGPT eller Assistant API hjälpa till med detta.
Chatbot-utbildning: Skapa en samling vanliga frågor och svar, samt skript för vanliga kundförfrågningar.
Integration: Bädda in chatbot på företagets webbplats och sociala mediekanaler.
Utbildning: Träna chatboten genom att ge den exempel på kundförfrågningar för att förbättra dess förmåga att förstå och svara korrekt.
Övervakning och justering: Övervaka chatbots prestanda och gör justeringar baserat på kundinteraktioner och feedback.

Foto: 123RF.com

2. Onboarding av anställda

En väl genomförd introduktionsprocess är avgörande för att behålla anställda och snabbt göra dem produktiva. AI kan effektivisera denna process genom att erbjuda skräddarsydda inlärningsvägar baserade på medarbetarens roll och tidigare erfarenhet. Detta tillvägagångssätt säkerställer att nyanställda får exakt den kunskap de behöver, när de behöver den, och kan anpassa sig snabbare till sin nya arbetsmiljö.

Råd för implementering:

Innehållsinsamling: Samla in material och information som är viktig för nyanställda, som företagets policyer, rutiner och arbetskultur.
Platformval: Välj en lämplig AI-baserad lärplattform som möjliggör enkel distribution och uppdatering av innehåll.
Innehållsdistribution: Implementera introduktionsprogrammet på en plattform som gör det tillgängligt för nya medarbetare.
Feedback: Skapa en feedbackmekanism för att samla nya medarbetares erfarenheter och kontinuerligt förbättra programmet.

3. Problemlösning för anställda

AI-system kan ge omedelbar hjälp till anställda genom att svara på vanliga frågor eller genom att vägleda dem genom komplexa processer. Detta verktyg är inte bara en tidsbesparande, utan också ett sätt att säkerställa konsekvent och korrekt information över hela företaget. I de fall problemet är för avancerat kan systemet enkelt eskalera ärendet till en mänsklig chef, vilket säkerställer att ingen utmaning går olöst.

Råd för implementering:

Problemidentifiering: Identifiera vanliga utmaningar eller frågor som anställda stöter på.
Systemutveckling: Välj en AI-baserad supportplattform som kan hantera dessa problem i realtid.
Integration och tillgänglighet: Gör systemet lättillgängligt för anställda via interna nätverk eller mobila enheter.
Utbildning för anställda: Utbilda anställda om hur man använder systemet för att lösa problem och när mänsklig hjälp behövs.

4. Medarbetarnas engagemang

Medarbetarnas engagemang är avgörande för framgången för alla företag. AI kan analysera feedback från anställda och identifiera trender och områden som kräver uppmärksamhet. Denna insikt gör det möjligt för chefer att vidta proaktiva åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och medarbetarnas tillfredsställelse, vilket leder till högre produktivitet och mindre personalomsättning.

Råd för implementering:

Feedbacksystem: Utveckla eller välj ett AI-baserat feedbacksystem som kan samla in och analysera feedback från anställda i realtid.
Engagemangsstrategier: Definiera strategier och aktiviteter som kan förbättra engagemanget baserat på AI-analys.
Samla in input: Implementera feedbacksystemet och be medarbetarna att lämna regelbundna input.
Analytics: Använd AI för att analysera feedback och identifiera förbättringsområden. Genomför förbättringsåtgärder utifrån denna analys.

Relaterat innehåll

14.05.2024Designbase.se

Koelnmesse i nytt samarbete med Colombias ledande designmässa

14.05.2024Designbase.se

Här är årets ledande norska designföretag

23.04.2024Designbase.se

Artificiell intelligens i detaljhandeln

19.04.2024Önska

Sponsrad

Önskabutikerna reste till Horred för årets första Önskaskola

18.04.2024Designbase.se

Rosendahl Design Group erhåller B Corp-certifiering

17.04.2024Witt Hvidevarer A/S

Sponsrad

Witt A/S tar över distributionen av Aiper trådlösa poolrobotar i Norden

08.04.2024Global Design Partner

Sponsrad

Från återvunnen plast till hållbara och multifunktionella produkter

05.04.2024Designbase.se

BoConcept förvärvar en internationell toppprofil

Håll dig uppdaterad med designbase.se

Få insikt i de senaste produkterna, trenderna och tendenserna, spännande intervjuer, teman, unika jobberbjudanden och spännande evenemang.

Publisher

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023