Detaljhandeln

23.04.2024Designbase.se

Artificiell intelligens i detaljhandeln

Det är inte bara de stora företagen som kan dra nytta av artificiell intelligens, även inom detaljhandeln, AI kan hjälpa och underlätta många processer, t.ex. i förhållande till de anställda. Det säger Jacob Dalhoff från AI Rådgivning.

08.04.2024Designbase.se

Vinnarna av gia Awards 2024 har hittats

13.12.2023Designbase.se

Konsumenternas ekonomiska förväntningar har sjunkit: Har ändrat köpbeteende

11.04.2023Designbase.se

EuroShop 2023: omfattande internationell närvaro

19.10.2022Designbase.se

Så växte den fysiska handeln 2021

06.10.2022Designbase.se

Cervera till Hornstull

04.10.2022Designbase.se

Kundupplevelsen är nyckeln till framgång

12.09.2022Designbase.se

Risk för konkursvåg i höst

03.08.2022Designbase.se

Handelns försäljningsvolym minskar

13.06.2022Designbase.se

Konkurser fortsätter öka

07.06.2022Designbase.se

Konkurserna ökar i detaljhandeln

01.04.2022Designbase.se

Svenska konkurser riskerar åter att öka

Publisher

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023