Det är så konkursvågen slår mot Skandinavien

Det skedde en markant ökning av antalet konkurser i hela Skandinavien under 2023. Den kraftigaste utvecklingen var Sverige med en ökning på 31 procent, följt av Norge med 25 procent och Danmark med 8 procent. Detta ger en stark indikation på de utmaningar som företagen står inför.

Det är så konkursvågen slår mot Skandinavien, enligt Creditsafe. Foto: Creditsafe

Över hela Skandinavien var konkursrisken extremt låg under pandemiåren, särskilt 2021, där både Sverige och Norge visade de lägsta siffrorna de senaste fem åren. Många företag överlevde tack vare statliga stödpaket. Ökningen av konkurser började då i Danmark redan tidigt på våren 2022, medan ökningen i Sverige och Norge slog till för fullt först 2023.

Den procentuella ökningen i Danmark är därför inte lika stark det senaste året. I Norge låg konkurserna 2023 på samma nivå som före pandemin, medan både Sverige och Danmark ligger långt över. I både Sverige och Norge steg konkurserna stadigt under alla månader förra året. En trend som ser ut att fortsätta under 2024.

”Det är en dyster utveckling att vi ser så många konkurser i hela Skandinavien. Länderna har en liknande uppåtgående trend och de sämre ekonomiska tiderna med inflation, stigande räntekostnader och motvilliga hushåll har slagit hårt i alla tre länderna. Vår bedömning är att höga konkurssiffror kommer att prägla större delen av 2024”, säger Henrik Jacobsson, vd på Creditsafe Sverige.

Morten Kofoed-Larsen, landschef i Creditsafe Danmark, säger; "Det är anmärkningsvärt att se att antalet konkurser i Danmark för 2023 har nått det högsta antalet konkurser sedan 2010 och överstigit 1000 konkurser på en månad för första gången någonsin. Denna utveckling speglar en utmanande ekonomisk tid där företag står inför unika utmaningar och behöver anpassade strategier för att säkerställa sin framtida framgång”.

Bygg, detaljhandel och restaurangbranschen drabbades hårt

En vanlig trend i Skandinavien är stora ökningar av konkurser inom bygg-, detaljhandels- och restaurangbranschen. Inom byggbranschen noterar Sverige en ökning med 38 procent, Norge nästan 29 procent och Danmark en ökning med 10 procent. Eftersom Danmarks konkursnivåer började stiga redan 2022 är den procentuella ökningen inte lika stark jämfört med Sverige och Norge.

"Bygg- och anläggningssektorn har alltid varit en av de största konkursbranscherna. Förra året var det inte bara branschen med flest konkurser, utan också där vi såg den största ökningen, och det påverkar inte bara småföretagen. Under hela året har vi sett att flera större entreprenörer fått stänga till följd av räntehöjningar, ekonomisk osäkerhet och markant minskning av orderingången och start av nybyggnadsprojekt”, säger Per Fjærestad, landschef, Creditsafe Norge.

Konkurser i förhållande till antal företag - störst risk i Danmark

Samtidigt som konkurserna ökar i alla tre länderna har Danmark den högsta andelen konkurser i förhållande till antalet aktiva företag i landet – och därmed den högsta konkursrisken.

I Danmark gick totalt 1,41 procent av alla danska aktiebolag i konkurs, jämfört med 1,08 procent av svenska aktiebolag och endast 0,79 procent av norska aktiebolag.

-PF

Relaterat innehåll

23.02.2024Designbase.se

Michael Ring avgår som vd för Stelton

23.02.2024Designbase.se

Hur man väljer de mest effektiva AI-prompterna

21.02.2024Designbase.se

Design Collection flyttar Ro Collection-verksamheten till Silkeborg

20.02.2024Designbase.se

Äkta mässatmosfär och en ljus blick på framtiden

16.02.2024Designbase.se

The Inspired Home Show 2024: Ny inspiration, trender, insikter

15.02.2024Designbase.se

Ambiente bådar gott för framtiden

14.02.2024Designbase.se

The Inspired Home Show återvänder med en ny mässlayout

09.02.2024Designbase.se

Medverkade i en stor Netflix-serie: Nu ska stol bli en hit i Danmark

Håll dig uppdaterad med designbase.se

Få insikt i de senaste produkterna, trenderna och tendenserna, spännande intervjuer, teman, unika jobberbjudanden och spännande evenemang.

Publisher

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023