Så växte den fysiska handeln 2021

Starkast tillväxt i Falkenberg

Foto Handelsrådet.

Den fysiska detaljhandelsförsäljningen i Sverige uppgick till 718 miljarder år 2021, en tillväxt på 3,2 procent jämfört med 2020. Dagligvaruhandeln växte med 1,4 procent och sällanköpsvaruhandeln med 5,2 procent. 2020 stod e-handeln för i princip all tillväxt i detaljhandeln, men under 2021 växte den fysiska butikshandeln och e-handeln nästan lika mycket sett till försäljning. Det visar en studie av Sveriges regionala handel som genomförs varje år av HUI på uppdrag av Handelsrådet.

Starkast tillväxt under 2021 (bland kommuner med 40 000 eller fler invånare) hade Falkenberg och Sigtuna. I Falkenberg ligger lågprisdestinationen Gekås och i Sigtuna finns Arlanda flygplats, destinationer som drabbats hårt av pandemin. Men trots starka tillväxttal under 2021 nådde varken Falkenberg eller Sigtuna upp i 2019 års nivå, före pandemin.

mer av...

05.12.2023Designbase.se

Fäll ihop

05.12.2023Designbase.se

Kärlek och bra råvaror

04.12.2023Designbase.se

Heimtextil lanserar standardiseringsverktyg för alla textilarrangemang

04.12.2023Designbase.se

Allt är marmor

01.12.2023Designbase.se

Festliga presentidéer

30.11.2023Designbase.se

Skandinaviska skönheter

29.11.2023Designbase.se

Designföretag går samman om en möbel med harmonisk fusion

29.11.2023Designbase.se

Oslo Design Fair lanserar ny sälj- och marknadsföringskanal

Publisher

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023