Så växte den fysiska handeln 2021

Starkast tillväxt i Falkenberg

Foto Handelsrådet.

Den fysiska detaljhandelsförsäljningen i Sverige uppgick till 718 miljarder år 2021, en tillväxt på 3,2 procent jämfört med 2020. Dagligvaruhandeln växte med 1,4 procent och sällanköpsvaruhandeln med 5,2 procent. 2020 stod e-handeln för i princip all tillväxt i detaljhandeln, men under 2021 växte den fysiska butikshandeln och e-handeln nästan lika mycket sett till försäljning. Det visar en studie av Sveriges regionala handel som genomförs varje år av HUI på uppdrag av Handelsrådet.

Starkast tillväxt under 2021 (bland kommuner med 40 000 eller fler invånare) hade Falkenberg och Sigtuna. I Falkenberg ligger lågprisdestinationen Gekås och i Sigtuna finns Arlanda flygplats, destinationer som drabbats hårt av pandemin. Men trots starka tillväxttal under 2021 nådde varken Falkenberg eller Sigtuna upp i 2019 års nivå, före pandemin.

handelsradet.se

-AB

Artiklar

27.09.2023|Designbase.se

Sofistikerad växtbord med rena linjer

26.09.2023|Designbase.se

Monumentala John Astbury soffbord

26.09.2023|Designbase.se

WMF - 170 år med passion för god smak

25.09.2023|Designbase.se

Keramiska ögonblicksbilder av Louise Hindsgavl

25.09.2023|Designbase.se

Loyalitetsklubbarna levererar, men rekommendationsviljan sjunker

22.09.2023|Designbase.se

Adelante, ny distributör för Dualit i Sverige, Norge och Danmark

Publisher

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023