Olaga kopior

Små företag riskerar särskilt att gå i konkurs

Foto: 123rf.com.

Kopior utgör fortfarande ett stort problem - och det drabbar särskilt små och medelstora företag. De har större risk att bli utsatta för kopiering jämfört med större företag, eftersom de inte i lika hög grad registrerar sina rättigheter och har färre resurser och kapacitet att övervaka och upptäcka när de har blivit kopierade. Därmed är de också mindre rustade att bekämpa kopiering", säger Patent- och varumärkesverket, som hänvisar till en ny rapport som också konstaterar att små och medelstora företag vars rättigheter har kränkts har 34% mindre chans att överleva som företag efter 5 år jämfört med de som inte har blivit kopierade. 

"Det råder ingen tvekan om att handeln med olagliga kopior fortfarande utgör ett stort problem och att det är en direkt attack mot laglydiga små och medelstora företag. När företagen inte får det stoppat kostar det snabbt danska arbetstillfällen," säger Henriette Vængesgaard Rasch, varumärkeschef på Patent- och varumärkesverket. 

Problemet är att många mindre företag saknar tillräcklig kunskap om rättigheter och de möjligheter som finns att bekämpa den olagliga handeln med kopior. Men både stora och små företag kommer att stå betydligt starkare gentemot kopister med dokumentation på sin äganderätt", säger Henriette Vængesgaard Rasch. 

Som företag kan man också be tullmyndigheterna om hjälp att övervaka kopior när de kommer in i EU - om man till exempel har ett registrerat varumärke eller en designrättighet. När det gäller kränkningar av immateriella rättigheter bland stora företag ligger Danmark enligt rapporten i topp 10 bland OECD-länderna när det gäller tullbeslag av kopior. "De stora danska företagens kamp mot kopior visar att det har en effekt att registrera och skydda sina varumärken samt att begära tullåtgärder. Nu är det dags att engagera de små och medelstora danska företagen bättre", säger Henriette Vængesgaard Rasch.

mer av...

05.12.2023Designbase.se

Hos Christmasworld är grönt det nya rött, guld och glitter

05.12.2023Designbase.se

Fäll ihop

05.12.2023Designbase.se

Kärlek och bra råvaror

04.12.2023Designbase.se

Heimtextil lanserar standardiseringsverktyg för alla textilarrangemang

04.12.2023Designbase.se

Allt är marmor

01.12.2023Designbase.se

Festliga presentidéer

30.11.2023Designbase.se

Skandinaviska skönheter

29.11.2023Designbase.se

Designföretag går samman om en möbel med harmonisk fusion

Publisher

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023