Messe Frankfurt

06.09.2021Designbase.se

Intresset för mässor fortsatt stort

Fysiska mässor kommer att fortsätta vara viktiga mötesplatser, åtminstone om branschen får bestämma. I Messe Frankfurts internationella kundundersökning var 97 procent av företagen positiva till att fortsätta medverka.

Publisher

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023