Mater siktar på internationell expansion

Mater står starkare än någonsin. År 2022 gjordes massiva investeringar i Maters nya patenterade cirkulära material Matek®, och produktionen av möbler i Matek har verkligen skalats upp.

2022 blev året då Mater slog ny omsättningsrekord, bland annat tack vare det patenterade cirkulära materialet Matek®. Foto: Mater.

År 2022 lanserade Mater två nya kollektioner i Matek, som är Maters eget cirkulära material. Dessutom stärktes ansträngningarna på den internationella kontraktsmarknaden genom öppnandet av en ny utställningslokal i Clerkenwell, London.

Ketil Årdal, VD för Mater, säger: "Förra året var på många sätt ett riktigt bra år - vår cirkulära teknologi Matek skalenliggjordes verkligen, och vi lanserade två nya kollektioner i materialet. Ett vunnet projekt på 4 500 Eternity-stolar, vilket motsvarar 19,8 ton avfall omvandlat till cirkulära designmöbler för en kund i London visar att potentialen finns där. Det finns en efterfrågan på mer hållbara och cirkulära lösningar, särskilt på kontraktsmarknaden. Sommaren 2022 öppnade vi också en utställningslokal i Clerkenwell, London, för att stödja den engelska marknaden. Trots oroligheterna på marknaden har vi hållit oss till planen och investerat. Viktigast av allt lyckades vi under 2022 ta bort 30 ton avfall och omvandla det till möbler."

2022 blev också året då Mater slog ny omsättningsrekord. Dessutom stärktes försäljningsteamet både i Danmark och London, Storbritannien.

Mater ser en stor framtida potential i cirkulär produktion, där Mater tar emot företags avfall för att omvandla det till möbler. Under 2022 ökade Mater fokuset på att etablera samarbeten med relevanta företag som har avfallsströmmar som kan användas i Maters möbelproduktion. År 2022 etablerades en separat affärsenhet som enbart fokuserar på dessa samarbeten - CLC (closed loop customers), som det också kallas.

Utvecklingen av verksamheten och ekonomiska förhållanden

Maters årsresultat för 2022 påverkades av en fortsatt hög investeringsnivå i produktions- och materialteknologi samt produktutveckling. Dessutom har investeringarna i internationalisering av försäljning och distribution haft en märkbar inverkan på det slutliga resultatet. Den allmänna inflationen av råvarupriser och högre fraktkostnader har också påverkat Maters bruttovinst.

Maters ledning anser att årets resultat är tillfredsställande med tanke på den övergripande utvecklingsstrategin, de många investeringarna och den nuvarande marknaden.

mer av...

05.12.2023Designbase.se

Hos Christmasworld är grönt det nya rött, guld och glitter

05.12.2023Designbase.se

Fäll ihop

05.12.2023Designbase.se

Kärlek och bra råvaror

04.12.2023Designbase.se

Heimtextil lanserar standardiseringsverktyg för alla textilarrangemang

04.12.2023Designbase.se

Allt är marmor

01.12.2023Designbase.se

Festliga presentidéer

30.11.2023Designbase.se

Skandinaviska skönheter

29.11.2023Designbase.se

Designföretag går samman om en möbel med harmonisk fusion

Publisher

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023