Loyalitetsklubbarna levererar, men rekommendationsviljan sjunker

Mer än 8 av 10 danskar som är medlemmar i loyalitetsklubbar uppger att de ekonomiska fördelarna (rabatt, bonus och/eller poäng) i hög grad är en av anledningarna till att de är medlemmar. Medlemmarna anser också att loyalitetsklubbarna levererar på dessa områden, enligt DI Handel.

Foto: 123RF.com

En stor analys från CBS och DI Handel om danskarnas användning av loyalitetsklubbar visar att det allra viktigaste för danskarna när det gäller valet att gå med i en loyalitetsklubb är att få rabatt, bonus och/eller poäng. På en skala från 1 till 5, där 1=mycket låg grad och 5=mycket hög grad, placerar sig denna orsak på 4,2. Analysens resultat visar också att det generellt sett finns överensstämmelse mellan vad som är viktigt när man går med i en loyalitetsklubb och vad man upplever att man får ut av medlemskapet. För de personer som har svarat i hög eller mycket hög grad när det gäller betydelsen, finns det en tendens till att upplevelsen också motsvarar det som är viktigt för medlemskapet. Generellt sett är poängen för den upplevda värdet av loyalitetsklubbarna mer enhetliga för respondenter med en hög/mycket hög betydelse, över olika svarsalternativ. Med andra ord är upplevelsen över olika parametrar närmare varandra.

NPS sjunker, särskilt bland män

NPS-poängen på tvärs av alla loyalitetsklubbar har sjunkit från 22 år 2015 till 10 år 2023. Med andra ord har viljan att rekommendera att gå med i en loyalitetsklubb minskat. Denna tendens ses även på tvärs av de enskilda klubbarna. Med undantag för Club Matas har alla andra klubbar upplevt en nedgång i NPS-poängen i denna mätning jämfört med 2015.

På tvärs av åldersgrupper är det Silent Generation (78-95 år) och Gen Z (18-26 år), som har den lägsta rekommendationsviljan med en genomsnittlig NPS-poäng på hhv. 1 och 3. Å andra sidan är det Millenials (27-42 år), som har den högsta NPS-poängen på 13. På tvärs av kön finns det också stora skillnader, där kvinnor har den högsta genomsnittliga NPS-poängen på 16, medan män har en genomsnittlig NPS-poäng på endast 1.

-PF

mer av...

04.12.2023Designbase.se

Heimtextil lanserar standardiseringsverktyg för alla textilarrangemang

04.12.2023Designbase.se

Allt är marmor

01.12.2023Designbase.se

Festliga presentidéer

30.11.2023Designbase.se

Skandinaviska skönheter

29.11.2023Designbase.se

Designföretag går samman om en möbel med harmonisk fusion

29.11.2023Designbase.se

Oslo Design Fair lanserar ny sälj- och marknadsföringskanal

28.11.2023Designbase.se

En ny generation av glas

28.11.2023Designbase.se

Stockholmsmässan ska säljas

Publisher

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023