Framgång i motvind

Den danska designvarumärket New Works avslutar bokföringen för 2022 med en omsättningsökning på över 60%. Detta trots att tillväxtstrategin har genomförts under en turbulent tid med kriser som har påverkat branschen. Målet att nå en omsättning på 100 miljoner är nu nära förestående.

Här är Kizu Portable från New Works. Foto: New Works.

Geopolitiska, finansiella, produktions-, frakt- och leveranskriser har blivit vardag för danska företag. Det gäller även designvarumärket New Works, som tillverkar möbler, belysning och designobjekt för hemmet. Nu är företaget redo att offentliggöra bokföringen för 2022 - ett år där många inom möbelbranschen har kämpat och tyvärr varit tvungna att säga upp personal och sänka förväntningarna. Detta gäller dock inte New Works, vars tillväxtresa verkligen har tagit fart de senaste åren och fortsätter att visa framsteg. Resultatet före skatt för 2022 uppgår till 7,7 miljoner. Övergripande sett har omsättningen fyrdubblats under perioden 2020-2022. 

"År 2020 fastställde vi en tillväxtstrategi som skulle leda oss till en omsättning på 100 miljoner år 2025. Trots de senaste årens kriser har strategin fungerat. Vi når denna milstolpe tidigare än förväntat, och snart kommer vi att behöva titta på nästa steg i tillväxtresan", berättar VD:n för New Works, Nikolaj Meier.

Stabil tillväxtresa trots motstånd 

När New Works påbörjade genomförandet av tillväxtstrategin i januari 2020 var det inte planerat att den skulle genomföras samtidigt som de kriser som har påverkat branschen de senaste åren. Trots detta har New Works hållit fast vid strategin, och idag bidrar bland annat ett starkt internationellt nätverk av återförsäljare och en stor kunskap om hur försäljning av designobjekt kan drivas digitalt till tillväxten.

"Självklart har det inte varit utan sömnlösa nätter att genomföra en tillväxtresa under denna tid. Vi har dock hållit fast vid vår strategi och har trots de utmaningar som har uppstått utifrån, kunnat följa den till punkt och pricka. Det har vi kunnat göra eftersom alla medarbetare har varit utmärkta på att genomföra, fatta snabba beslut och generellt varit flexibla. På det sättet har vi kunnat anpassa oss till de utmaningar som naturligtvis har funnits när man trycker på gaspedalen under en turbulent tid", berättar Nikolaj Meier.

Under 2023 kommer bland annat nya designsamarbeten, utvidgning av produktutbudet och förstärkning av personalstyrkan att bidra till att upprätthålla det momentum som New Works har skapat med sin tillväxtstrategi. Här kommer man också att titta på nya ambitiösa mål för designvarumärket.

mer av...

05.12.2023Designbase.se

Hos Christmasworld är grönt det nya rött, guld och glitter

05.12.2023Designbase.se

Fäll ihop

05.12.2023Designbase.se

Kärlek och bra råvaror

04.12.2023Designbase.se

Heimtextil lanserar standardiseringsverktyg för alla textilarrangemang

04.12.2023Designbase.se

Allt är marmor

01.12.2023Designbase.se

Festliga presentidéer

30.11.2023Designbase.se

Skandinaviska skönheter

29.11.2023Designbase.se

Designföretag går samman om en möbel med harmonisk fusion

Publisher

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023