Personlig möte design

14.09.2021Designbase.se

Den personliga dialogen är tillbaka

Mer än 10 000 inköpare från 25 länder och 412 utställare möttes på Formland och alla var glada över att vara tillbaka. Att kunna träffas och nätverka är en viktig del av ett bra köpmannaskap.

Publisher

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023