Milano Design Week

09.11.2021Designbase.se

Vestre visar hållbar design i Milano

Jan Christian Vestre brinner för miljön och för att skapa en bättre värld med föremål som vi omger oss med i vårt dagliga liv.

Publisher

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023