Konjunkturrapport

10.11.2022Designbase.se

Högre boendekostnader pressar handeln

HUI Research sänker försäljningsprognos för 2023

Publisher

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023