Cirkularitet

04.10.2023Designbase.se

Detta är syftet med den nya "förpackningslagen"

Att säkerställa effektiv hantering av avfall samt främja bättre design, återanvändning och återvinning av förpackningar är syftet med den nya lagen om producentansvar för förpackningar som träder i kraft 2025. Ju lättare det är att återanvända eller återvinna förpackningen, desto billigare blir det för producenterna. I princip omfattas all förpackning både i samband med produkter och leverans. Det finns dock en tröskel som gör att många inom designbranschen inte omfattas.

14.06.2022Designbase.se

Premiär för delvis återvunnet porslin

19.10.2020Designbase.se

Svenskt Trä blir partner till Stockholm Furniture & Light Fair

Publisher

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023