Besparingar

24.11.2022Designbase.se

BHG Group vidtar sparåtgärder – personalminskningar väntar

Svarta siffror trots pressad marknad

Publisher

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023