Upplevelser

10.09.2021Designbase.se

Ladda butiken med upplevelser

Den fysiska handelns problem är hela stadens problem. En ny forskningsstudie föreslår en kreativ strategi för att locka tillbaka kunder och i förlängningen blåsa nytt liv i våra stadskärnor.

Publisher

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023