Trädgårdskomfort

18.03.2024Designbase.se

Utelivet är "in"

Grönt, rekreationsytor, utevardagsrum, utomhuskontor och utekök – idag är trädgården en del av bostadsytan och inte minst en plats för mångfald.

Publisher

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023