Grön entreprenörskap

16.06.2023Designbase.se

Nya rekommendationer för att stärka grönt entreprenörskap

Nya rekommendationer från Grönt Entreprenörsråd syftar till att lösa de gröna entreprenörernas utmaningar och bidra till kommande entreprenörsstrategi.

Publisher

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023