Försäljningsutveckling

03.08.2022Designbase.se

Handelns försäljningsvolym minskar

Sällanköpshandeln ner 2 procent i juni

14.02.2022Designbase.se

Möbel- och inredningshandeln gick starkt under pandemin

Publisher

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023