EuroShop

07.11.2023Designbase.se

En ny undersökning visar trender för framtidens stadsliv

En utvärdering av de svar som besökare bjöds in att ge under EuroShop 2023 avslöjar de mest populära attraktionsfaktorerna och skälen att besöka framtidens städer.

15.12.2022Designbase.se

Butiksmiljön allt mer betydelsefull

Publisher

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023