Entreprenörsstrategi

16.06.2023Designbase.se

Nya rekommendationer för att stärka grönt entreprenörskap

Nya rekommendationer från Grönt Entreprenörsråd syftar till att lösa de gröna entreprenörernas utmaningar och bidra till kommande entreprenörsstrategi.

Publisher

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023