Collaborate

15.05.2023Designbase.se

”Collaborate” är temat för nästa Designers’ Saturday

Vartannat år samlar Designers’ Saturday fler än 6 000 yrkesverksamma och 160 utställare, som får möjlighet att dela inspiration och kunskap samt knyta nya kontakter. När biennalen hålls för 20:e gången, 8–10 september i Oslo, har man valt att sätta fokus på hur viktigt det är med samarbete i den tid vi lever i nu.

Publisher

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023