GRANIT

Butiksupplevelse, hållbarhet och digitalisering – så ser GRANIT på detaljhandelns framtid

Granit: Under nästa år kommer man påbörja arbetet med att ta fram hur nästa generations Granitbutik ska se ut..

01.09.2017

Johanna Elisabet Bergström, Designbase.se

Katarina Grapengiesser är VD för Granit. Hon beskriver företagets designfilosofi som en kombination av funktion, hållbarhet och kvalitet, med produkter som är medvetet designade för att förenkla användarens liv. 

Berätta lite om din syn på den svenska marknaden för design, inredning och andra produkter för hemmet.

Som många andra upplever jag svensk, eller snarare skandinavisk, design som väldigt tilltalande. Om jag skulle beskriva skandinavisk design generellt samstämmer den beskrivningen faktiskt på det som jag tycker att Granit står för. Avskalad, naturlig, ärlig och ren i sin form, inga onaturliga utsmyckningar och gärna funktion i fokus. Skandinavisk design har ju som vi alla vet haft stora framgångar globalt, och på Granit ser vi detta tydligt i och med att vi kontinuerligt får förfrågningar om etablering i flera länder. 

Katarina Grapengiesser är VD för Granit.

Hur upplever du att marknaden har utvecklats under de senaste åren?

Priskonkurrensen har ökat. Digitaliseringen innebär att kunden enkelt kan jämföra och dessutom handla globalt. Ökande e-handel innebär att många aktörer behöver revidera sin etableringsstrategi. Alla pratar butiksupplevelser. Digital närvaro hos alla innebär att utvecklingen går snabbare. Alla vill finnas i alla kanaler. Renodlade e-handelsaktörer etablerar butiker och tidigare renodlade butikskedjor satsar på e-handeln, antingen i egen eller i återförsäljarregi. Ökad digitalisering i butik. Digitala skärmar med inspiration är vardagsmat idag, men fler och fler aktörer hittar nya möjligheter. Smidigare betalningslösningar naturligtvis, kassalösa butiker, intelligenta speglar och inköpslistor kopplat till kundvarv, för att bara nämna några exempel. 

Vad ser du för tendenser för den framtida utvecklingen av marknaden? 

Vi lever i en globaliserad och alltmer digitaliserad värld. De trender som råder generellt avspeglas inom hela detaljhandeln, och självklart också på den svenska marknaden för design och inredning. Medveten och etisk konsumtion är en trend. Vi blir alltmer medvetna och kritiska i våra konsumtionsval. Transparens och öppenhet är en annan. Att kunna förklara historien bakom produkten, redovisa produktens innehåll et cetera blir allt viktigare. Ytterligare en aspekt är samspelet mellan olika försäljningskanaler. Inom design och inredning vill man gärna ”klämma och känna” på produkterna, och man vill gärna ha den slags inspiration som en butiksupplevelse kan ge. Samtidigt blir vi allt bekvämare i vårt sätt att vilja handla, och det blir därför centralt att få e-handeln och fysiska butiker att verka mer och mer i symbios.

Vad betyder den här utvecklingen för era butiker rent konkret? 

Vi behöver, precis som alla andra, hela tiden erbjuda en inspirerande butiksupplevelse. På Granit har vi alltid varit duktiga på detta, men självklart behöver vi utvecklas kontinuerligt. När vi gör detta har vi med oss att det är viktigt att expansionen av fysiska butiker sker i samklang med e-handeln. Tidigare var det exempelvis naturligare att etablera fler butiker i färre städer, för att få största utväxling på den traditionella marknadsföringen. Idag ser vi istället värdet av att ha färre varumärkesbyggande butiker i fler städer, för att på så sätt få e-handeln att ta fart. Av erfarenhet vet vi att e-handeln är starkast där vi också har butiker. Samtidigt är den digitala marknadsföringen ur ett kostnadsperspektiv mindre känslig för en större geografisk spridning än den analoga.  

Anser du att svenska kunder är beredda att betala för inredning och design av hög kvalitet? 

Generellt tror jag att priset fortfarande är viktigt för de allra flesta, men att det finns en ökande grupp av kunder som efterfrågar prisvärd kvalitet. Begreppet kvalitet får dock en vidare betydelse än det traditionellt haft. För någon är närproducerat kvalitet, för andra är det fair-trade eller en cirkulär produktion som utgör kvalitetsbegreppet.  Med det massiva globala utbud som finns idag, i kombination med att det är lätt att jämföra alternativa erbjudanden, så tror jag också att formgivning och unicitet får en allt viktigare roll för att man ska kunna ta betalt för inredning och design.

Hur jobbar ni hos er med att utveckla era butiker och till exempel butiksupplevelsen?  

Vi kommer att jobba aktivt med en eller möjligen ett par pilotbutiker under nästkommande verksamhetsår, för att ta fram hur nästa generations Granitbutik ska se ut. Vi har massor med spännande idéer, och det kommer vi att berätta mer om när vi har kommit lite längre i den processen. 

www.granit.com

Läs om de andra butikerna här:

MILJÖGÅRDEN

CERVERA

ROYAL DESIGN

ÖNSKA

Läsa INTRO om trender för detaljhandeln

Relaterat innehåll

18.06.2024Designbase.se

Öar av välbefinnande

17.06.2024Designbase.se

Temu är föremål för strängare regler

07.06.2024Droppery

Sponsrad

New brands like Riviera Maison, Versmissen, and BePureHome are now active as brands within Droppery

31.05.2024Treyd AB

Sponsrad

6 sätt du kan dra nytta av att använda Treyd för att finansiera leverantörsfakturor

22.05.2024Designbase.se

Kunskapsdelning på Nordstil Forum

07.05.2024Treyd AB

Sponsrad

What's trending in fintech?

30.04.2024Designbase.se

Messe Frankfurt erbjuder gratis evenemang online för alla

23.04.2024Designbase.se

Artificiell intelligens i detaljhandeln

Håll dig uppdaterad med designbase.se

Få insikt i de senaste produkterna, trenderna och tendenserna, spännande intervjuer, teman, unika jobberbjudanden och spännande evenemang.

Publisher

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023