AI prompts'

23.02.2024Designbase.se

Hur man väljer de mest effektiva AI-prompterna

Designbranschen kan ha stor nytta av AI, men när du arbetar med ChatGPT eller liknande är det oerhört viktigt att du använder rätt uppmaningar för att få bästa resultat. Rådgivare och medgrundare av AI Rådgivning Jacob Dalhoff Steensen ger här en guide till de bästa uppmaningarna.

Publisher

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023