Trygtmch

03.08.2021Designbase.se

Den välbekanta Formlandstämningen är tillbaka

’One of a kind'. Det är rubriken på Formlands trendzon, men det skulle också kunna vara en samlande rubrik för både Formland och för den tid vi lever i. Coronapandemin har förändrat vårt sätt att tänka. Vi har tagit ett digitalt kvantsprång och samtidigt har vi ännu mer fokus på hållbarhet och individualism – i våra butiker och i våra företag.

Publisher

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023