Stöld

22.11.2023Designbase.se

Goda råd: Så undviker din nätbutik bedrägeri på Black Friday

Black Friday är en hektisk period både för nätbutiker och kunder - men tyvärr också för bedragare som utnyttjar stressen för att få tag på varor utan att betala. Dansk Erhverv har några goda råd om hur du kan vara ett steg före bedragarna.

25.10.2021Designbase.se

Fyra av tio handlare utsatta för brott

Publisher

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023