Pallo

08.12.2020Designbase.se

Skrufs lyckas nå en yngre målgrupp

Trots coronapandemin har Skrufs Glasbruk har haft ett bra år. Under våren fick företaget nya kunder i bland annat Norge och Kina och försäljningen ökar.

Publisher

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023