Omtanke kring människa och miljö

På Dixie arbetar vi medvetet och långsiktigt med hållbarhet.

26.01.2022

Sponsrad

DIXIE AB

Det innebär att vi tar fram produkter av god kvalitet från en genomtänkt och trygg produktion. Produkter som håller för användning i ditt hem under lång tid, samtidigt som de gör så lite avtryck som möjligt i miljön. Det är helt enkelt en självklarhet att produkter från Dixie ska vara bra för människan och bra för naturen.

Vad är hållbarhet för oss

  • Tidlös design
  • God kvalitet
  • Omsorgsfulla materialval
  • Genomtänkt produktion
  • Klimatmedvetenhet
  • Långsiktiga samarbeten
  • Ständig utveckling

Långsiktig utveckling
Vi arbetar medvetet och långsiktigt med en ambition att erbjuda hållbar inredning ur flera perspektiv. Det innebär t.ex. att vi alltid strävar efter att ta fram produkter av god kvalitet i noga utvalda råmaterial, skapade i en genomtänkt och trygg produktionskedja med varsamma tillverkningsmetoder. Produkter som håller för användning i ditt hem under lång tid, samtidigt som de gör så lite avtryck som möjligt i miljön med omsorg om de människor som är involverade i processen.

Det är helt enkelt en självklarhet att det ska vara bra för människan och bra för naturen. Det här är inget arbete som har ett slutdatum. För varje dag, vecka, månad, år kommer ny forskning, kunskap och insikter, som ger förutsättningar till positiva framsteg på olika områden i vår bransch och vi följer med i utvecklingen.

Kvalitet
Att uppnå hög kvalitet kräver en omsorgsfull process och skapas utifrån att vi som producenter ställer höga krav, men samtidigt ger de bästa förutsättningarna till våra leverantörer för att det ska bli möjligt. Det är en process där var sak måste få ta sin tid.

Materialval – en perfekt kombination av tidlös design och funktion
Vi väljer material till våra produkter med stor omsorg. En aspekt i valet är vår strävan att använda material som gör så lite avtryck på miljön som möjligt. Därtill behöver det även vara tåligt, starkt, flexibelt och av bra kvalitet för att produkterna ska ha så lång livslängd som möjligt. Givetvis är utseendet en viktig faktor för att skapa vackra produkter som du vill äga under lång tid. Materialet ska helt enkelt klara den användning produkten är avsedd för, så länge som möjligt.

LÄS GÄRNA MER OM VÅRA MATERIAL HÄR

Produktion & uppföljning
Under många år har vi knutit varma och starka band med noga utvalda tillverkare som vet att vi ställer höga krav på material, tillverkningsmetoder och arbetsförhållanden. Vi har ett stort förtroende för dem och följer upp deras arbete kontinuerligt.

Tillverkat för hand
När något är tillverkat för hand av en stolt och skicklig hantverkare vet man att det ligger en kunskap, omsorg och omtanke bakom varje produkt – där var sak får ta sin tid. Traditionella lokala hantverksmetoder för flätning av korgar och vävning av mattor och bordstabletter lärs vidare från generation till generation.

Övning, för att uppnå den färdighet som krävs, ger resultat. Vackra och unika produkter framställs på ett hållbart vis och till en hög kvalitet – produkter som tål att älskas länge.

REACH-testade produkter
Alla våra produktgrupper är testade och godkända enligt Reach. Reach är en EU-förordning som har tagits fram för att stärka skyddet av människors hälsa och miljön mot de risker som kemikalier kan utgöra. Här kan du läsa mer om REACH-förordningen och vad den innebär. Vi håller oss även löpande uppdaterade om nya direktiv och förändringar på området från Kemikalieinspektionen.

De globala målen för hållbar utveckling
Vårt mål är att, i motsats till snabbrörliga trender och masskonsumtion, skapa produkter som håller över tid – både i kvalitet, men också i stil och utseende. Vi eftersträvar att arbeta i enlighet med de globala målen för hållbar utveckling, som är en del av Agenda 2030 och som antogs av FNs generalförsamling 2015.

Omsorg om människan – Code of Conduct
Att följa internationella konventioner och överenskommelser är en självklar del i vår omtanke om miljö och människor. Vi har liksom många svenska företag en uppförandekod som våra leverantörer ska förhålla sig till. En uppförandekod är riktlinjer hur företag och organisationer ska bedriva sin verksamhet på ett etiskt, social eller miljömässigt riktigt sätt.

Dixie’s uppförandekod gentemot våra leverantörer ställer krav på arbetsförhållanden, bland annat förbud mot barnarbete och grundar sig på FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention gällande barns rättigheter samt FN:s konvention mot korruption.

MER OM DIXIES UPPFÖRANDEKOD

Se vores nye hemsida her.

Mer av...

18.01.2024DIXIE AB

Sponsrad

Hand in Hand with nature

05.09.2023DIXIE AB

Sponsrad

DIXIE - Just add passion AW/2023

12.01.2023DIXIE AB

Sponsrad

DIXIE - Färgad av vår tid SS/2023

05.01.2023DIXIE AB

Sponsrad

Coloured by our times

17.11.2022DIXIE AB

Sponsrad

Natural Scandinavian lifestyle products that last

10.08.2022DIXIE AB

Sponsrad

From nature to nature

Publisher

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023