Mads Ring Damgaard

23.02.2024Designbase.se

Michael Ring avgår som vd för Stelton

Mads Ring Damgaard tar över posten som verkställande direktör

Publisher

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023