The International Housewares Association

25.01.2022Designbase.se

The Inspired Home Show förkortas till tre dagar

The International Housewares Association har precis meddelat att The Inspired Home Show 2022 i Chicago kommer att äga rum, men att mässan förkortas med en dag. De aktuella mässdagarna är nu alltså 5–7 mars.

Publisher

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023