HÅLLBARHET

Du vet säkert redan att vi arbetar medvetet och långsiktigt med hållbarhet. Det innebär att vi tar fram produkter av god kvalitet från en genomtänkt och trygg produktion. Produkter som håller för användning i ditt hem under lång tid, samtidigt som de gör så lite avtryck som möjligt i miljön.

10.03.2021

Sponsrad

DIXIE AB

Omtanke om miljö och människor
Hållbarhet och hållbar utveckling är mer än ord och begrepp för oss. Det är ett helhetstänkt som genomsyrar vår affärsverksamhet, en ambition som speglar vår vilja att hela tiden försöka mer, försöka bättre. Det omfattar dessutom många dimensioner och vi vill beskriva några av dem här.

Vad innebär hållbarhet för oss?
Vi arbetar medvetet och långsiktigt med en ambition att erbjuda hållbar inredning ur flera perspektiv. Det innebär t.ex. att vi alltid strävar efter att ta fram produkter av god kvalitet i noga utvalda råmaterial, skapade i en genomtänkt och trygg produktionskedja med varsamma tillverkningsmetoder. Produkter som håller för användning i ditt hem under lång tid, samtidigt som de gör så lite avtryck som möjligt i miljön med omsorg om de människor som är involverade i processen. Det är helt enkelt en självklarhet att det ska vara bra för människan och bra för naturen.

Det här är inget arbete som har ett slutdatum. För varje dag, vecka, månad, år kommer ny forskning, kunskap och insikter, som ger förutsättningar till positiva framsteg på olika områden i vår bransch och vi följer med i utvecklingen.

Tillverkat för hand
När något är tillverkat för hand av en stolt och skicklig hantverkare vet man att det ligger en kunskap, omsorg och omtanke bakom varje produkt - där var sak får ta sin tid. Traditionella lokala hantverksmetoder för flätning av korgar och vävning av mattor och bordstabletter lärs vidare från generation till generation. Övning, för att uppnå den färdighet som krävs, ger resultat. Vackra och unika produkter framställs på ett hållbart vis och till en hög kvalitet – produkter som tål att älskas länge.

Val av material – en perfekt kombination av tidlös design och funktion
Vi väljer material till våra produkter med stor omsorg. En aspekt i valet är vår strävan att använda material som gör så lite avtryck på miljön som möjligt. Därtill behöver det även vara tåligt, starkt, flexibelt och av bra kvalitet
för att produkterna ska ha så lång livslängd som möjligt. Givetvis är utseendet en viktig faktor för att skapa vackra produkter som du vill äga under lång tid. Materialet ska helt enkelt klara den användning produkten är avsedd för, så länge som möjligt.

Bland våra material återfinns bl.a.:

  • Tålig vattenhyacint, som är ett invasivt ogräs, vars användning förhindrar att färskvattendrag i Vietnam (där många av våra tidlösa korgar tillverkas) täpps igen
  • Snabbväxande sjögräs som i sin torkade form blir både starkt och flexibelt och därmed optimalt för att fläta till vackra och hållbara produkter.
  • Slitstark och motståndskraftig sisal - som dessutom absorberar mer koldioxid än den producerar – ett perfekt material för ljuvligt vackra och samtidigt tåliga mattor
  • Helt vattentåliga produkter av 100% återvunna PET-flaskor. Minskar miljöpåverkan samtidigt som du får mattor, sittpuffar och kuddar som kan användas både inne och ute, i regn och strålande sol, utan att tappa formen eller mögla blöta. Läs mer om olika sorters plast och däribland den ofarliga PET hos Naturskyddsföreningen.
  • Jute, en helt regnframställd gröda som växer i monsunklimat under monsunsäsong, är en otroligt slitstark fiber. Tack vare nya beredningsmetoder kan dessa grova fibrer, bli till ett mjukt, naturligt garn med silkeslen lyster, perfekt för vackra, tåliga och ljudabsorberande mattor eller korgar.

Läs gärna vår materialguide där vi går på djupet kring alla våra material.

Kvalitet
Att uppnå hög kvalitet kräver en omsorgsfull process och skapas utifrån att vi som producenter ställer höga krav, men samtidigt ger de bästa förutsättningarna till våra leverantörer för att det ska bli möjligt. Det är en process där var sak måste få ta sin tid.

Det handlar om att arbeta med varje steg i värdekedjan, hela vägen från val av material, till hur t.ex. stjälken, gräset eller fibern får tid att beredas via en tålmodig torkningsprocess istället för en skyndsam snabbhantering, hur urval av skördebatcher och balar görs, till att de lokala hantverkare som skapar produkterna för hand har bra arbetsförhållanden och villkor. För oss har arbetet alltid sin utgångspunkt i omsorg för både miljö och människa.

Produktion & uppföljning
Under många år har vi knutit varma och starka band med noga utvalda tillverkare som vet att vi ställer höga krav på material, tillverkningsmetoder och arbetsförhållanden. Vi har ett stort förtroende för dem och följer upp deras arbete kontinuerligt.

De globala målen för hållbar utveckling
Vårt mål är att, i motsats till snabbrörliga trender och masskonsumtion, skapa produkter som håller över tid – både i kvalitet, men också i stil och utseende. Vi eftersträvar att arbeta i enlighet med de globala målen för hållbar utveckling, som är en del av Agenda 2030 och som antogs av FNs generalförsamling 2015.

Omsorg om människan - Code of Conduct
Att följa internationella konventioner och överenskommelser är en självklar del i vår omtanke om miljö och människor. Vi har liksom många svenska företag en uppförandekod som våra leverantörer ska förhålla sig till.
En uppförandekod är riktlinjer hur företag och organisationer ska bedriva sin verksamhet på ett etiskt, socialt eller miljömässigt riktigt sätt.

Vår Code of Conduct ställer krav på arbetsförhållanden, bland annat förbud mot barnarbete och grundar sig på FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention gällande barns rättigheter samt FN:s konvention mot korruption.

Slow fashion vs. kortlivade trender
Efter många år i branschen har vi hittat vår passion och riktning. Vi vill stå för enkelhet och naturliga uttryck och vi märker att många människor tycker det samma och uppskattar vårt tidlöst skandinaviska arv. När vi utvecklar vårt sortiment tar vi avstamp i den skandinaviska formtraditionen. Med mjuka naturliga färger, omtänksam funktion och genuina material och strukturer.

För oss är en samtida inredning mer än färgställningar och säsongens detaljer. Vår ambition med våra hållbara produkter är att du använder dem tills de är uttjänade av lång tids trogen användning – till vardag och fest - inte för att du tröttnar på en färg eller stil.

I vårt arv följer också ett ansvar för våra produkter, hur de tillverkas och vad de tillverkas av. Därför kan vi producera och utveckla vårt sortiment med de material som passar bäst för varje produkts enskilda ändamål och uttryck. Funktionella och tidlösa inredningsprodukter som medverkar till vänligt naturliga miljöer. Idag och i framtiden.

Mer av...

18.01.2024DIXIE AB

Sponsrad

Hand in Hand with nature

05.09.2023DIXIE AB

Sponsrad

DIXIE - Just add passion AW/2023

12.01.2023DIXIE AB

Sponsrad

DIXIE - Färgad av vår tid SS/2023

05.01.2023DIXIE AB

Sponsrad

Coloured by our times

17.11.2022DIXIE AB

Sponsrad

Natural Scandinavian lifestyle products that last

10.08.2022DIXIE AB

Sponsrad

From nature to nature

Publisher

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023