Fackmagasin

07.08.2017Designbase.se

Nytt fackmedia för den svenska inrednings- och designbranschen

Designbase utges för detaljbutiker och är därmed branschens nya verktyg samt en kommunikationsplattform som säkrar att läsarna framöver hålls uppdaterade med vad som sker inom området.

Publisher

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023