Förnybara material

26.03.2020Designbase.se

Stockholmsmässan ställer om till förnybart bränsle

Minskad totalförbrukning och lägre utsläpp av CO2.

Publisher

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023