Danskarna upplever att företag gör greenwashing

Enligt en ny undersökning utförd av Dansk Erhverv anser över 50 procent av danskarna att företagen ägnar sig åt greenwashing.

Foto: 123RF.com

Förtroende för företagens påståenden om klimatåtgärder är avgörande för konsumenternas beslut i dagens samhälle som är medvetet om hållbarhet. Dansk Erhverv har emellertid just publicerat en undersökning som visar att över hälften av danskarna upplever att företagen överdriver, vilseleder eller talar osant om miljö- och klimavänligheten hos sina produkter. Detta skapar en komplex bild av konsumenternas syn på företagens gröna marknadsföring och utgör en utmaning för företagen.

Danskarnas konsumtion bidrar dock till den gröna omställningen, och hela 64 procent av danskarna vill köpa mer miljö- och klimavänliga produkter än de gör idag. Därför är det viktigt att konsumenterna har förtroende för företagens påståenden om klima- och miljövänlighet hos de produkter de säljer. Dansk Erhverv frågade om danskarna upplever att företag greenwashar sina produkter, samt hur enkelt eller svårt det är att förstå produkternas påverkan på miljön och klimatet.

53 procent av danskarna har i hög eller viss utsträckning upplevt att företag överdriver, vilseleder eller talar osant om klima- och miljövänligheten hos de produkter de säljer. Faktum är att endast 16 procent av danskarna i mindre utsträckning eller överhuvudtaget inte upplever grönvaskning från företagen. Detta indikerar att det finns en grundläggande skepsis bland danskarna när det gäller företagens användning av grön marknadsföring. Endast 6 procent av danskarna tycker att det är mycket enkelt eller enkelt att förstå påverkan av miljö och klimat på de saker de köper. Å andra sidan har nästan två av tre danska (65 procent) mycket svårt eller svårt att förstå klima- och miljöpåverkan av sin inköpskorg.

Företagen är försiktiga med grön marknadsföring. En tidigare analys från Dansk Erhverv visar också att mer än var fjärde av Dansk Erhvervs medlemmar undviker att använda gröna påståenden i sin marknadsföring av rädsla för offentlig skam. Som ett resultat avstår många företag från att kommunicera om sina gröna åtgärder och produkter av rädsla för att bli betraktade som grönvaskare.

'Den här överdrivet försiktiga strategin kan däremot leda till att företagen inte delar viktiga hållbarhetsinitiativ och resultat med sina kunder', säger Dansk Erhverv."
 

Relaterat innehåll

23.02.2024Designbase.se

Michael Ring avgår som vd för Stelton

23.02.2024Designbase.se

Hur man väljer de mest effektiva AI-prompterna

21.02.2024Designbase.se

Design Collection flyttar Ro Collection-verksamheten till Silkeborg

20.02.2024Designbase.se

Äkta mässatmosfär och en ljus blick på framtiden

16.02.2024Designbase.se

The Inspired Home Show 2024: Ny inspiration, trender, insikter

15.02.2024Designbase.se

Ambiente bådar gott för framtiden

14.02.2024Designbase.se

The Inspired Home Show återvänder med en ny mässlayout

09.02.2024Designbase.se

Medverkade i en stor Netflix-serie: Nu ska stol bli en hit i Danmark

Håll dig uppdaterad med designbase.se

Få insikt i de senaste produkterna, trenderna och tendenserna, spännande intervjuer, teman, unika jobberbjudanden och spännande evenemang.

Publisher

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023