Charlotte Arkenback

16.03.2022Designbase.se

Digital teknik kan bli ett hinder i kundmötet

Strategier för omnichannel ställer nya krav på butikspersonal och kan stå i vägen för det personliga kundmötet. Det visar en ny avhandling från institutionen för tillämpad informationsteknologi vid Göteborgs universitet.

Publisher

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023