Branschmöten

02.08.2023Designbase.se

Vi har en utvecklingsplikt

Trots att tider är något pressade, ser Formlands projektchef Flemming Andersen positivt på framtiden. Han anser att mässkonceptet är och bör vara i utveckling, och han fastslår att det redan på den kommande mässan i augusti kommer att finnas nya initiativ, inklusive ett dedikerat utomhusområde. Dessutom finns det massor av inspiration att hämta, inte minst på trendzonerna.

11.11.2022Designbase.se

Formland är positivt för branschen

Publisher

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023