årsbokslut

23.03.2022Designbase.se

F&H växer på alla marknader

2021 blev ett tillfredsställande år för den Viborgsbaserade varumärkeskoncernen F&H Group A/S, som återigen såg tillväxt i såväl omsättning som resultat både på den skandinaviska hemmamarknaden och inte minst på den globala marknaden.

Publisher

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023