Centrumutveckling

08.08.2022Designbase.se

Allum ska integreras med Partille centrum

Ägarna Steen och Ström har tecknat avsiktsförklaring med Skanska

Publisher

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023